Daftar Nama Tugas Mandiri

Berikut daftar nama mahasiswa/i yang telah mengumpulkan tugas mandiri membuat video manfaat pajak sampai dengan sebelum Ujian Tengah Semester :
Dewi Sri Yunita 
Desta Endang 
Rafa Hanifa 
Vony Putri Wulan 
Fitri Agustia Ningsih 
Samsi Nurdin 
Ambaryati Hartati 
Ayu Sellyawati 
Darti Nuryana
Feni Anggraini
Aulia Rahman 
Adi Prayitno 
Putri Wita Stefhani 
Riski Kurnia Sari 
Widyana 
Sepi Ning Ratih 
Fitri Diah Wardhani 
Eka Septia Anggraini 
Dian Yustika Rini 
Endang Kurniawati
Fitriani Kurnia Imaniyah
Eva Yuliawati 
Ahmad Gozali 
Neti Dwi Oktaviani 
Dedek Albasir 
Taufiqur Rahman 
Maratus Solehah 
Helma Kurnia Wati 
Dian Sukma Dewi 
Dewi Fatimah

Arif Riatni Nurhidayah 
Tri Umi Sholeha 
Danang Dwi Atmojo 
Anggi Agustina 
Selly Mentari 
Nurhidayati Anjani 
Nur Anzani Qomariah 
Hadi Mustofa 
Muhammad Sadam Husain 
Alvin Sugiarta
Ahnaf Budi Kusuma 
Wahid Alimudin 
Siti Saniyah 
Dini Yulianti 
Rana Berlian S 
Ika Febrilia Wardani 
Hilmi Ahmad Fauzan 
Maharani 
Nimatul Khoiriyah 
Anissa Nurjannah
Umi Solekhah 
Feri Pratama 
Putri Wulan Sari 
Vika Wulandari 
M. Nur Dwi Cahyo 
Masrifatul Khasanah 
Julia Purnama Putri 
Kristina Handayani 
Arif Riatni Nurhidayah
Neorul Solid Prasentia W

Indri Wulandari 
Nela Syamiatul Latifah 
Susi Mayreni 
Okta Anggraini 
Diah Ayu Munthofiqoh 
Sholahudin Almustaufa 
Septiyana Wulansari 
Rendi Widy Haryoko 
Niken 
Nurul Janah
Linggar Ferdiana 
Rafa Fidela Arlian Rizky 
Jean Shita 
Sulaiman 
Diah Ayu Safitri 
Hermawan Aris Prasongko 
Desi Wahyuningsih 
Dwi Rela Rifana 
Wisnu Laksono 
Lina Apriyani
Nur Halimah 
Setya Nova Rahayu 
Husnun Azizah 
Nurul Khasanah 
Ricky Yudhistira 
Lia Fitriana

No comments:

Powered by Blogger.